ANVÄNDNINGSOMRÅDEN EXEMPEL

BYGG

INFRASTRUKTUR

FRITIDSANLÄGGNINGAR

Exempel:

Fasader
Golv
Väggar
Innertak
Murar

Exempel:

Broar
Vägar
Start- & landningsbanor
Tunnlar
Parkeringsgarage

Exempel:

Skateboardbanor
Swimmingpooler
Isbanor

Condry kan användas både vid nyproduktion och reparation.

Medlet förbättrar dramatiskt betongens egenskaper oavsett om det är ny eller gammal betong som behandlas.