Condry –  Alkalispärr

Ofarlig för miljön.

 

Baserad på modern teknologi.

 

Ofarlig att arbeta med.

 

????????

Vad är Condry?

 

  • Condry är en miljövänlig, vattenbaserad alkalispärr avsedd att skydda och stärka betongytan, stoppa den kapillära fuktvandringen samt bromsa ångtransporten i betongen.
  • Condry fungerar på alla typer av betongkonstruktioner.

Användningsområden

Hur används Condry?

 

  • Condry sprayas eller moppas på alla typer av rena betongytor.
  • Temperaturen i materialet ska vara mellan 5° – 28° C och RF <96%.

Vad gör Condry?

 

  • Condry innehåller mikroskopiska partiklar som tränger in, härdar och integreras i betongens porer, samtidigt tillåter Condry betongen att andas.

Hur blir resultatet?

 

  • Efter en Condrybehandling får betongen en stark, hård yta som ger en mycket bra vidhäftning och som förhindrar att vatten tränger ner och att alkalisk fukt tränger upp.

Så här applicerar du Condry:

 

1

Rengör betonggolvet.

Ytan ska vara väl rengjord och fri från limrester, oljefläckar mm.

 

2

Säkerställ att ytan har en temperatur mellan 5° – 28°C och att RF är <96%.

Vattna ytan, låt vattnet sjunka in i betongen. Sug upp överflödigt vatten med en våtsug!

3

Applicera två lager Condry, med spray eller mopp, med ca 4 timmars mellanrum.
Åtgång ca 0,25 liter/m²

4

Låt sedan torka och härda i 12 timmar. Därefter kan golvet tas i bruk.

Utvecklingen av Condry

chandraCondry är framforskad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, under överinseende av professor Satish Chandra som är expert på betongkemi. Professor Chandra har forskat i byggnadsmaterial sedan 1976. Det är hans slutsatser kring hur tusentals år gamla byggnader kan stå sig så bra, som ligger till grund för forskningen om hur vi kan skydda betong mot fukt för att den inte ska vittra sönder. Det i sin tur har lett fram till utvecklingen av Condry.

Condry är bedömd i Sunda Hus databas med bästa resultat.

Condry är godkänd och rekommenderas av Byggvarudeklarationen.

Condry är Basta registrerad.

”BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier
avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper. Se www.bastaonline.se”

Condry är testad hos Statens Provningsanstalt där dess unika egenskaper blivit bekräftade.

Försäljning i Norden.

 

Kontakta CCI AB för prisinformation.

Tel. 0708-587 573