Frågor & Svar

Varför är det viktigt att betongen andas?

Svar: Då betong som tillförs fukt beläggs med ett tätt ytskikt, utgör detta ett hinder för fukten i betongen att vandra ut till inomhusluften. Betongplattan blir då våt under ytskiktet vilket kan resultera i mögeltillväxt.

Varför måste temperaturen vara mellan 5 och 28° vid behandling med Condry

Svar: Vid lägre än 5° är det för kallt för att medlet ska fungera, vid mer än 28° är vattenavdunstningen för stor.

Varför måste betongen vara ren innan behandling?

Svar: För att fett, smuts, färg mm hindrar Condry att tränga ner i betongen.

Kan man behandla med Condry NT även om betongen visar sig vara mycket porös?

Svar: Ja, men det krävs att man först gör ett borrprov och skickar till laboratorium. Utifrån provresultaten anpassar CCI produkten.

Varför ska jag vattna?

Svar: Vattnet är transportör för Condry.

Hur mycket fukt/ånga släpper det behandlade skiktet igenom?

Svar: Det beror på betongkvaliteten.

Hur mycket Condry går det åt vid behandling?

Svar: Cirka 0,25 dl/m2 beroende på betongkvalitet.

Vad har Condry NT 50 för hållbarhet i förpackningen?

Svar: 1 år i oöppnad förpackning.

Vad behöver jag för utrustning för att applicera Condry?

Svar: Spraypump (eller roller) och handskar.

Hur gör man rent verktygen/utrustningen efter avslutad behandling?

Svar: Genom att skölja med vatten.

Varför ska man använda Condry istället för Epoxy?

Svar: Condry är mer lättarbetat och hälsosammare för hälsa och miljö.

Vilka typer av golv kan installeras?

Svar: De flesta typer. För mer information – kontakta CCI.

Är Condry emissionsfritt?

Svar: Ja.

Har Condry någon miljöklassning?

Svar: Ja, det är accepterat hos Byggvarubedömningen, rekommenderas av SundaHus och är godkänd hos Basta.

Condry är också CE-märkt enligt standard 1504-8:2004 och 1504-2:2004