PRODUKTER

 

Ofarliga för miljön.

Baserad på modern teknologi.

Ofarliga att arbeta med.

Garanti

Utskrift

Vad är Condry?

 

 • Condry är en miljövänlig vattenbaserad alkalispärr avsedd att skydda och stärka betong.
 • Condry fungerar på alla typer av betongkonstruktioner.

Användningsområden

Hur används Condry?

 

 • Condry sprayas eller moppas på alla typer av rena betongytor.
 • Temperaturen i materialet ska vara mellan 5° – 28° C och RF <97%.

Vad gör Condry?

 

 • Condry innehåller mikroskopiska partiklar som tränger in, härdar och integreras i betongens porer, samtidigt tillåter Condry betongen att andas.

Hur blir resultatet?

 

 • Efter en Condrybehandling får betongen en stark, hård yta som ger en mycket bra vidhäftning och som förhindrar att vatten tränger ner och att fukt tränger upp.

Så här applicerar du Condry:

 

1

Rengör betonggolvet.

Ytan ska vara väl rengjord och fri från limrester, oljefläckar mm.

 

2

Säkerställ att ytan har en temperatur mellan 5° – 28°C och att RF är <97%.

Vattna ytan, låt vattnet sjunka in i betongen.

3

Applicera två lager Condry, med spray eller mopp, med ca 4 timmars mellanrum.
Åtgång ca 0,25 liter/m²

4

Låt sedan torka och härda i 12 timmar. Därefter kan golvet tas i bruk.

Utvecklingen av Condry

chandraCondry är framforskad i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg, under överinseende av professor Satish Chandra som är expert på betongkemi. Professor Chandra har forskat i byggnadsmaterial sedan 1976. Det är hans slutsatser kring hur tusentals år gamla byggnader kan stå sig så bra, som ligger till grund för forskningen om hur vi kan skydda betong mot fukt för att den inte ska vittra sönder. Det i sin tur har lett fram till utvecklingen av Condry.

Condry är bedömd i Sunda Hus databas med bästa resultat.

Condry är godkänd och rekommenderas av Byggvarudeklarationen.

Condry är certifierad och godkänd enligt Bastas bedömningssystem för bygg och anläggningsprodukter

Condry är testad hos Statens Provningsanstalt där dess unika egenskaper blivit bekräftade.

Försäljning i Norden.

 

Återförsäljare för Condry, i Sverige och övriga Norden, är IdéTrading Sverige AB.
Idetrading logga

 

 

 

 

 

 

 

Utskrift

 

 

Vad är MCoat?

 

 • MCoat är både betongförstärkare och ytskydd som kan läggas på de flesta typer av ny som gammal betong.
 • MCoat är vattenbaserad och innehåller inga giftiga ämnen.

 

Hur används MCoat?

 

 • MCoat moppas eller rollas på betongen. Partiklarna fyller upp och härdar i betongens porer.
 • Ytan skall vara väl rengjord så att medlet tillåts tränga in i betongen.

Vad gör MCoat?

 

 • MCoat gör ytan vattentät samtidigt som vattenånga släpps igenom från insidan.
 • MCoat är diffusionsöppen enligt samma princip som Gore Tex i tygmaterial, dvs betongen andas.

Hur blir resultatet?

 

 • Efter en MCoatbehandling får betongen en stark, hård, blank yta som binder betongdammet och som är mycket lätt att hålla ren.
 • MCoat förhindrar att vätskor och smuts tränger ner i betongen.

 

Så här applicerar du MCoat:

 

 

1

Rengör betonggolvet.

Ytan ska vara väl rengjord och fri från limrester, oljefläckar mm.

2

Säkerställ att ytan har en temperatur mellan 5° – 28°C och att RF är <97%.

Vattna ytan, låt vattnet sjunka in i betongen.

3

Applicera ett lager MCoat med mopp eller roller. Vid behov läggs två lager beroende på hur sugande materialet är.

Totalförbrukning ca 0,1 liter/m².

4

Låt torka och härda i 12 timmar. Därefter är golvet klart att användas.

 

MCoat är bedömd i Sunda Hus databas med bästa resultat.

 

 

MCoat är godkänd och rekommenderas av Byggvarudeklarationen.

 

 

MCoat är certifierad och godkänd enligt Bastas bedömningssystem för bygg och anläggningsprodukter

 

 

MCoat är testad hos Statens Provningsanstalt där dess unika egenskaper blivit bekräftade.